Klubbregler

 • Vara i tid.
 • Kom förberedd, skydd,osv.
 • Hälsa på alla i lokalen.
 • Följ instruktioner.
 • Instruera inte varandra, endast instruktörer får göra det.
 • Småprata inte under passen.
 • Fokusera mer på dig själv än din träningspartner.
 • Under träningen: Vid skifte mellan utrustning t.ex. handskar & mittsar gör det så fort som möjligt så vi kan fortsätta med träningen.
 • Missbruka inte teknikerna utanför eller innanför klubben.
 • Inga smycken. Ta av örhängen, halsband och liknande innan träningen så du inte skadar dig själv eller andra.
 • God hygien och rena träningskläder.
 • Lämpliga kläder.
 • Respektera varandra.